Proje Hakkında/About The Project

BELGESEL FİLM PROJESİ

Nesli Özalp Tuncer ve Yunus Tuncer’in 2013 yılında çekimlerine başladıkları “Mahallede Gaco Var” belgesel film projesi sona yaklaşıyor…

Film konusu kısaca şöyle:

“Tüm dünyada “Yarım Millet” olarak kabul edilen Çingeneler, İzmir’de de şehrin merkezine yerleşmiş olmaların rağmen izole bir hayat yaşıyor; kendi kültürlerini yerel kültüre adapte ederek sürdürmeye çalışıyorlar. Yılın 364 günü mahallede yaşayanlar hariç kimsenin girmek istemediği Tenekeli Mahalle’ye, yılın 365. günü baharın gelişinin kutlaması olan Hıdrellez gecesi her kesimden insan akın ediyor. Farklı yaşam ve konuşma tarzları, ten renkleri, yüksek suç oranı nedeni ile yılın 364 günü toplum tarafından dışlanan Mahalle Romanları, senede sadece 1 gün kendi masallarının kahramanı olmak için tüm imkânlarını; hatta olmayan imkânlarını zorluyorlar. 

Yunus ve Nesli karakterleri olarak 5 yıllık süreçte kendi önyargılarımızın değişim yolculuğunu izleyici ile paylaşırken; Gaco olarak girdiğimiz, mahalleli ile geçirdiğimiz süre zarfında Roman kültürüne dair edindiğimiz bilgi ve deneyimlerle uğradığımız değişim üzerinden filmi inşa ediyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumun ahlak normları ile büyüyüp, farklı bir kültürün yaşam pratikleri ile karşılaştığımızda düştüğümüz boşluk ve anlama çabasının gelişimine animasyonlar eşlik edecek.”

 

FOTOĞRAF ATÖLYESİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ

5 yıldır Tenekeli Mahalle’de geçirdikleri süre boyunca aslında Gaco olarak kameranın arkasında olan Nesli ve Yunus, kamerayı bir de mahallede yaşayan kız çocukları ve annelerine verdiler. Bu sayede mahallelinin kendi yaşamlarını kendilerinin belgelemesini istediler.

9-12 yaş arası 10 kız çocuğu ve 10 anne ile düzenlenen Fotoğraf Atölyesi süresince temel fotoğrafçılık eğitimi aldılar. 2 hafta süren çalışmalarda her aileye fotoğraf makinesi verildi ve gündelik yaşamlarını, mahallelerini, kültürlerini fotoğraflamaları istendi. Oluşturulacak fotoğraf seçkisi de Ekim ayında İzmir’de sergilenecek.

Proje aynı zamanda İzmir Film Ofisi’nin ilk projesi.

İzmir Film Ofisi’ni http://www.izmirfilmofisi.com ve işlerini adresinden takip edebilirsiniz.

—————————————————————————————————————————————

DOCUMENTARY FILM PROJECT

Nesli Özalp Tuncer and Yunus Tuncer’s “Gadje In The Neighborhood” documentary film project, which they started shooting in 2013, is approaching the end …

The movie topic is briefly as follows:

“Gypsies, who are known as “Half-Nation,” all around the globe, are trying to maintain their own culture by adapting it to the native culture and living an isolated life in İzmir, even though they are residing in the town centre. “Tenekeli Mahalle,” the neighbourhood where no one except its residents want to visit 364 days of the year, gets swarmed by people from every strata on the 365th day of the year: the celebration night called “Ederlezi” symbolising beginning of the spring. The Roma people of the Neighbourhood, who are marginalized 364 days of the year because of their different parlance and lifestyles, colour of their skin and high crime-rate; use all of their existent and even non-existent resources to be able to pretend as the heroic protagonist of their own fables at that one and only day of the year. 

As Yunus and Nesli, while we are structuring the film on the basis of our change through our understanding and experience we acknowledged about Roma culture, within the time period we had with the neighbourhood residents as two Gadje; we also share our journey with the audience which is about the change that we experienced in our own prejudice in the process of 5 years. After being raised and shaped by our own community’s ethics, the process of the comprehension struggle and the void we experienced when we encounter with new culture’s life practises will be accompanied by animation visuals.”

PHOTOGRAPHY WORKSHOP AND PHOTOGRAPHY EXIBITION PROJECT

During the time they spent in the neighborhood, Nesli and Yunus, who were behind the camera as Gaco, gave the camera to the girls and their mothers living in the neighborhood. In this way they wanted their neighborhood to document their own lives.

During the Photography Workshop organized with 10 daughters and 10 mothers aged 9-12 years, they were trained in basic photography. For 2 weeks, each family was given a camera and asked to photograph their daily lives, their neighborhoods, their cultures. The photo to be created will be exhibited in Izmir in October.

The project is also the First Project of İzmir Film Office.

You can follow İzmir Film Office at http://www.izmirfilmofisi.com and its works at your address.